Pirmininkas
Kostas Mikalauskas
Nariai
  • Vidas Mičiulis
  • Juozas Trėpėnaitis
  • Madastas Andriukaitis
  • Aldas Dulinskas
  • Mindaugas Dulinskas
  • Tadas Klusevičius